Menu odnośników dodatkowych

Reaktor MARIA w ekspresowym tempie zapełnił lukę w światowym systemie dostaw radioizotopów ratujących życie

Rdzeń reaktora badawczego Maria w NCBJ
Reaktor MARIA zdołał błyskawicznie zmienić harmonogram swojej pracy, żeby zapobiec brakom w dostawach medycznego molibdenu-99 spowodowanych usterką w holenderskim reaktorze HFR. Molibden-99 to radionuklid szeroko stosowany w diagnostyce i terapii onkologicznej. ----

Z żalem żegnamy ś.p. prof. Marię „Hulę” Szeptycką

Prof. Maria "Hula" Szeptycka
„Ważne było, żeby dokładnie rozumieć co i dlaczego się robi, wszystkie pytania były dozwolone, ale trzeba było umieć obronić swoje wyniki i stosowane metody." Swoją współpracę z prof. Marią Szeptycką wspomina prof. Ewa Rondio. ----

Reaktor MARIA wspiera badania nad syntezą termojądrową

Sonda MAKARONI na stanowisku eksperymentalnym
Wraz z początkiem roku, do infrastruktury reaktora MARIA został włączony nowy element – sonda termostatyczna MAKARONI. Urządzenie pozwoli na badanie materiałów mających znaleźć zastosowanie w technologiach termojądrowych. ----

Szkoła Doktorska NCBJ i IChTJ zyskuje nową odsłonę dzięki uczestnictwu w programie STER

Logo programu STER - Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich
Przez najbliższe 3 lata, Szkoła Doktorska NCBJ i IChTJ będzie brać udział w programie STER– Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich NAWA. Pozwoli to młodym naukowcom z całego świata kształcić się i przeprowadzać badania we współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi. ----

Przyjaciele i współpracownicy wspominają ś.p. Profesora Dobrzyńskiego

"Na całym świecie mogłem się chwalić, że nasz Instytut odwiedza rocznie 7-8 tysięcy uczniów i obserwować zachwyt i zazdrość w oczach kolegów z innych krajów" - napisał Profesor Wrochna. Do Świerka napływają kolejne listy i wspomnienia. ----

Odszedł wspaniały Człowiek

"Był moim przyjacielem, doradcą i jednym z trzech ludzi, którzy ukształtowali moje dorosłe życie zawodowe" - napisał w swoim pożegnaniu Profesora Ludwika Dobrzyńskiego dyrektor NCBJ Profesor Krzysztof Kurek. ----

Jak zważyć galaktyki na potrzeby największych przeglądów nieba?

Koncepcja artystyczna teleskopu LSST wewnątrz jego kopuły. LSST przeprowadzi głębokie, dziesięcioletnie badanie obrazowe w sześciu szerokich pasmach optycznych na głównym obszarze badania 18 000 stopni kwadratowych.
NCBJ koordynuje polski udział w największym przedsięwzięciu astronomii. W polu widzenia teleskopu budowanego w Chile znajdzie się jednorazowo obszar czterdziestokrotnie większy od tarczy Księżyca. Obserwacje zaplanowane na 10 lat dostarczą m.in. danych o obiektach zmiennych. Naukowcy z NCBJ działający w ramach zespołu ASTROdust już dziś przygotowują algorytmy, które wzbogacą zestaw informacji pozyskanych z obserwacji. ----

Nowe projekty edukacyjne adresowane do uczniów i pasjonatów

Detektory DEiS: Cosmic Watch i licznik Geigera-Müllera
W nadchodzącym roku planujemy zaprosić wszystkich chętnych na Dni Otwartych Drzwi w Świerku. Tym razem jednak otworzymy te drzwi wirtualnie, dzięki czemu pokażemy więcej i wszystkim chętnym. Rozszerzymy też akcję wypożyczania szkołom detektorów umożliwiających prowadzenie lekcji na temat promieniowania. ----

Nowa metoda wyznaczania odległości we Wszechświecie wykorzystuje kwazary

Astronomowie wykorzystują wiele metod wyznaczania odległości do ciał niebieskich, jednak każda z nich ma granice swojej stosowalności. Międzynarodowa grupa naukowców, przy udziale profesora Marka Biesiady z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, proponuje użycie do tego celu kwazarów.Metoda mogłaby być stosowana do obiektów, których obraz dociera do nas nawet sprzed 13 miliardów lat.   ----

Przeszłość na przyszłość, czyli jak fizycy badają funkcjonowanie kultur pierwszych Homo Sapiens

Rycina: Wizualizacja funkcji lampek oraz obiekty analizowane (po prawej stronie) ze stanowiska Ćmielów 95 – Mały Gawroniec (rys. Ola Palasz, fot. M. Przeździecki
Koniec roku to dobry moment w instytucjach badawczych, by przypomnieć szczególnie ciekawe wyniki osiągnięte w poprzedzających dwunastu miesiącach. Należą do nich niewątpliwie te, które są wynikiem współpracy uczonych różnych specjalności. Ich przykładem są opublikowane w minionym roku wspólne prace archeologów, chemików i fizyków dotyczące stanowiska archeologicznego w Ćmielowie. ----

Strony