Menu odnośników dodatkowych

Z mapą wśród 25 000 supermasywnych czarnych dziur

Zdjęcie przedstawiające 25 000 supermasywnych czarnych dziur. Każda biała kropka ujawnia czarną dziurę rezydującą w swojej galaktyce.
Mapa opublikowana w czasopiśmie „Astronomy and Astrophysics” przez międzynarodowy zespół naukowców ujawnia ponad 25 000 aktywnych supermasywnych czarnych dziur znajdujących się w odległych galaktykach. Jest ona wynikiem przeglądu nieba dokonanego w częstotliwościach radiowych. W przygotowaniu pracy brała udział dr hab. Katarzyna Małek z Zakładu Astrofizyki NCBJ. ----

Jaki kształt mają halo ciemnej materii?

Obraz galaktyki spiralnej. Przerywane kręgi wyznaczają możliwy zakres zgrupowania wokół niej ciemnej materii.
Czym jest halo ciemnej materii? A ogólniej: czym jest ciemna materia? Te pytania stawia dr Anna Durkalec z Zakładu Astrofizyki NCBJ wprzedstawiają tematykę swoich badań. Dr Durkalec należy do grona 12 adiunktów instytutu wyróżnionych w wyniku oceny dokonanej w 2020 r. ----

NOMATEN bada szkła metaliczne i stopy wysokiej entropii

Fragmenty szkła metalicznego
Grupa badaczy NOMATEN poszukuje związków entropii konfiguracyjnej i zeszkliwienia w stopach wysokich entropii (HEA) poprzez wykorzystanie dynamicznych symulacji na poziomie molekularnym. Część wyników została przedstawiona w styczniu na konferencji organizowanej przez Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire (CECAM). ----

Modelowanie odwrotne awaryjnych uwolnień niebezpiecznych substancji

trójwymiarowy obraz wymodelowanych zabudowań na obszarze zurbanizowanym
Szybka oraz precyzyjna identyfikacja źródła uwolnienia niebezpiecznych substancji to sprawa kluczowa dla odpowiedniego reagowania na zagrożenia. Modelowaniem odwrotnym niebezpiecznych uwolnień zajmuje się dr Piotr Kopka - jeden z 12 adiunktów NCBJ wyróżnionych w 2020 r. ----

Świadek nagłej śmierci - agonia masywnej, pyłowej galaktyki widziana przez jej niebieską towarzyszkę

Obraz dwóch galaktyk opisany w tekście
Opublikowane dziś wyniki badań, prowadzonych pod kierunkiem Mahmouda Hameda z NCBJ, pomagają zrozumieć jak tworzyły się i umierały galaktyki we wczesnym Wszechświecie. Dla astronomów najciekawsze są te największe - ultramasywne galaktyki, bogate w pył i gwiazdy. Jak zdołały powstać w tak krótkim czasie? Czy procesy gwiazdotwórcze zachodziły w nich gwałtownie, czy też gwiazdy tworzyły się stopniowo, wykorzystując bogate w wodór środowisko? ----

SONATA BIS: DINGLE - pył w galaktykach

Dwa zdjęcia Drogi Mlecznej: w pasmie widzialnym i w podczerwieni
Troje naukowców NCBJ otrzymało granty NCN SONATA BIS, które pozwolą im zbudować lub wzmocnić własne grupy badawcze w Instytucie. Nagrodzony projekt zatytułowany „DINGLE - Pył w galaktykach: Patrząc na jego emisję” przygotowała dr Ambra Nanni z Zakładu Astrofizyki NCBJ. ----

SONATA BIS: poza Model Standardowy

Detektor LHCB - widok wnętrza
Troje naukowców NCBJ otrzymało granty NCN SONATA BIS, które pozwolą im zbudować lub wzmocnić własne grupy badawcze w Instytucie. Jednym z wyróżnionych jest dr hab. Enrico Sessolo z Zakładu Fizyki Teoretycznej, który otrzyma grant na projekt zatytułowany „W górę i w dół: wieloskalowe podejście do fizyki poza Modelem Standardowym”. ----

W plazmie reaktorów termojądrowych ważne są też jony metali

Wykres. Na osi pionowej energia, na osi poziomej konfiguracje stanów wzbudzonych, stany parzyste i nieparzyste rozróżnione kolorami.
„Opisaliśmy strukturę spektroskopową ośmiokrotnie zjonizowanych atomów wolframu, wyznaczając energię ponad 27 tysięcy poziomów atomowych oraz intensywności ponad 300 milionów przejść między nimi” - informuje dr Karol Kozioł, jeden z 12 adiunktów NCBJ wyróżnionych w wyniku oceny dokonanej w 2020 r. ----

Jak odtworzyć wielkoskalowy obraz Wszechświata?

Zdjęcie fragmentu nieba zawierające gromadę galaktyk
"Analizując ewolucję gromad galaktyk, doszliśmy do wniosku, że nasze przewidywania dotyczące tych największych gromad różnią się od oczekiwań na bazie standardowego modelu kosmologicznego" - pisze dr Jan Jakub Ostrowski z Zakładu Fizyki Teoretycznej NCBJ. Autor - jeden z 12 adiunktów NCBJ wyróżnionych w 2020 r. - wyjaśnia czym zajmuje się w swoich badaniach. ----

Tomografia nukleonów - w oczekiwaniu na nowe eksperymenty

Napis u góry x=0,1. Na rysunku znajdują się nieostre koła w zmieniającym się w kierunku środka różowym kolorze. Różnice intensywności pokolorowania wydzielają w środku dodatkowe koła. Widoczna jest struktura koncentrycznych czterech kół o intensywności zabarwienia malejącej od najmniejszego koła środkowego. Krawędzie kół są nieostre.
Dra Pawła Sznajdera - jednego z 12 adiunktów NCBJ wyróżnionych w ubiegłym roku w instytucie - interesuje wnętrze nukleonów: protonów, neutronów i podobnych im cząstek. Dr Sznajder nie tylko opracowuje narzędzia teoretyczne, które będą przydatne przy analizie już przygotowywanych eksperymentów, ale potrafi też w bardzo przystępny sposób wyjaśnić co i po co robi.  ----

Strony