Menu odnośników dodatkowych

Dr inż. Karol Wawrzyniak wszedł w skład zespołu ds. OZE

W dniu 02 kwietnia br. Minister klimatu Michał Kurtyka powołał Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw klimatu oraz energii. Dr inż. Karol Wawrzyniak z Interdyscyplinarnego Zakładu Analiz Energetycznych, NCBJ, został osobą odpowiedzialną za obszar lokalnego wymiaru energii. ----

Oświadczenie SARI na temat błędności hipotezy NLT

Naukowcy po raz kolejny podważają trafność hipotezy jakoby dowolnie mała dawka promieniowania była zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia. Stwierdzają, że przeciwnie – są dobre powody, by sadzić, że małe dawki pozytywnie wpływają na naszą kondycję zdrowotną. Takie są konkluzje właśnie opublikowanego oświadczenia organizacji Naukowcy na rzecz Dokładnych Informacji o Promieniowaniu (SARI) i fundacji XNLT. ----

16 milionów na badania kliniczne terapii tandemowej

Projekt „Zastosowanie terapii tandemowej LutaPol/ItraPol (177Lu/90Y-DOTATATE) jako skutecznego narzędzia w leczeniu nowotworów neuroendokrynnych” koordynowany przez OR POLATOM został zakwalifikowany do finansowania w konkursie Agencji Badań Medycznych na wsparcie dla niekomercyjnych badań klinicznych. ----

Akceleratorowa metoda produkcji 99Mo. Pierwszy staż zagraniczny RadFarm

Grupa badaczy przy eksperymencie akceleratorowej produkcji molibdenu 99 (foto: Canadian Light Source)
Mgr Tobiasz Zawistowski, student interdyscyplinarnych studiów doktoranckich RadFarm, przez dwa tygodnie przebywał w CANADIAN ISOTOPE INNOVATIONS Corp. prowadząc badania w Canadian Light Source związane z akceleratorową produkcją molibdenu 99 na potrzeby medycyny. Trwają badania możliwości zastosowania podobnej metody także w Świerku. ----

Trwają prace na budowie Centrum Radiofarmaceutyków CERAD

Fundamenty CERD (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)
Widać już fundamenty przyszłego kompleksu laboratoriów Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD”, w którym będzie umieszczony m.in. cyklotron pozwalający na produkcję radionuklidów poprzez bombardowanie tarcz rozpędzonymi protonami, deuteronami i cząstkami alfa. Pracom sprzyja dobra pogoda. ----

Informacja dotycząca zasiłku opiekuńczego w związku z koronawirusem

    Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19 pracownikowi, który sprawuje opiekę nad takim dzieckiem i w związku z tym nie pracuje, przysługuje zasiłek opiekuńczy… ----

Dzień otwarty ESA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym, który odbędzie się 6 lutego 2020 r. w siedzibie MNiSW przy ul. Hożej 20. Dzień informacyjny poświęcony będzie programowi naukowemu ESA oraz programowi rozwoju instrumentów badawczych PRODEX. ----

Wskazano lokalizację nowego amerykańskiego zderzacza EIC

Na początku stycznia Departament Energii USA poinformował o wybraniu lokalizacji dla nowego potężnego urządzenia badawczego fizyki wysokich energii. Zderzacz Elektron-Jon (EIC) ma powstać w Brookhaven National Laboratory (NY) kosztem ok. 2 mld. dolarów. Program badawczy planowanych eksperymentów współtworzą naukowcy z NCBJ. ----

100% naszych projektów zostało umieszczonych na Mapie

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikował 14 stycznia listę strategicznych infrastruktur badawczych umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej. Wśród 70 zaaprobowanych projektów znalazło się 7 propozycji przygotowanych przez NCBJ. Są wśród nich są cztery projekty nowych krajowych struktur badawczych i trzy projekty udziału w przedsięwzięciach międzynarodowych. ----

FASERnu ma łapać neutrina z LHC

CERN zatwierdził nowy eksperyment, który będzie badał własności neutrin. Jest to pierwszy tego typu eksperyment przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC), który rozpocznie nową erę badań nad neutrinami. W pracach nad projektem istotną rolę odegrał dr Sebastian Trojanowski z Departamentu Badań Podstawowych. ----

Strony