Menu odnośników dodatkowych

Profesor Grzegorz Wrochna został mianowany wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego

Profesor dr hab. Grzegorz Wrochna, wieloletni dyrektor - najpierw Instytutu Problemów Jądrowych, a następnie Narodowego Centrum Badań Jądrowych - został 16 grudnia mianowany podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Serdecznie gratulujemy! ----

Koniec roku Układu Okresowego - z naszym akcentem

W Tokio odbyła się uroczystość zakończenia Międzynarodowego Roku Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych ustanowionego przez UNESCO w stupięćdziesiątą rocznicę opublikowania pierwszej wersji tablicy przez Dmitrija Mendelejewa. Na poprzedzającej uroczystość konferencji SHE2019 profesor Michał Kowal (NCBJ) zaprezentował nowe analizy teoretyczne istotne dla możliwości wytworzenia superciężkich nuklidów w warunkach laboratoryjnych. ----

Środki dla naszych młodych zdolnych naukowców

Młodzi naukowcy NCBJ uzyskali prestiżowe środki na prowadzenie swoich prac. Dr Sebastian Trojanowski uzyskał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, dr inż. Łukasz Bartosik otrzymał grant NCN w konkursie Miniatura, a mgr inż. Tomasz Kwiatkowski grant NCN w konkursie Preludium. ----

O LHC i LINAC4 w ciekawym materiale RMF24

Ciekawą relację z wizyty w CERN przygotował red. Grzegorz Jasiński z RMF. Główną rolę odgrywa w niej LINAC4, który zasilać będzie w protony cały kompleks akceleratorowy w Genewie. To nowe urządzenie powstało przy naszym znaczącym udziale, co zostało sympatycznie docenione. ----

Scientific Big Data Analysis dla European XFEL

23 października prof. Robert Feidenhans'l, przewodniczący zarządu European XFEL GmbH oraz prof. Krzysztof Kurek, dyrektor NCBJ podpisali aneks do umowy NCBJ-XFEL, a także porozumienie w sprawie wdrożenia projektu – Scientific Big Data Analysis. Delegacja XFEL spotkała się także z potencjalnymi polskimi użytkownikami lasera oraz została przyjęta w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. ----

Profesor Mikko Alava mianowany dyrektorem Centrum Doskonałości NOMATEN

Proces tworzenia Centrum Doskonałości NOMATEN wchodzi w decydującą fazę: Profesor Mikko Alava objął funkcję dyrektora i wkrótce rozpocznie kompletowanie zespołów badawczych. CD NOMATEN ma badać nowe materiały funkcjonalne. Zostało utworzone dzięki uzyskaniu grantu w konkursie Teaming for excellence oraz dzięki wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.  ----

J-PET zaprezentowany w Krakowie

Wizualizacja modelu numerycznego detektora J-PET (NCBJ)
Dziś w Krakowie zaprezentowano J-PET – pozytonowy tomograf emisyjny zaprojektowany i wykonany w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wśród twórców znaleźli się również pracownicy Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Urządzenie pozwala na wykorzystanie zupełnie nowych metod obrazowania pacjenta opartych na rozpadach wielofotonowych, które nie były dotychczas nigdzie wykorzystywane. ----

Współpraca NCBJ - JAEA wchodzi w kolejną fazę

Prezydent Toshio Kodama i dyrektor Krzysztof Kurek wymieniają dokumenty umowy implementacyjnej (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)
20 września 2019 r. odwiedziła NCBJ delegacja Japońskiej Agencji Energii Atomowej z jej prezydentem, panem Toshio Kodama. W trakcie wizyty została podpisana umowa implementacyjna do zawartego dwa lata temu porozumienia o współpracy pomiędzy instytucjami, w szczególności w dziedzinie badań nad technologią reaktorów wysokotemperaturowych. Goście zwiedzili także instytut. ----

Rekrutacja uzupełniająca na studia doktoranckie RadFarm

Ogłoszona rekrutacja trwa do 15 września. Więcej informacji na stronie studium: https://www.ncbj.gov.pl/radfarm ----

Mini-EUSO leci w kosmos: Ziemia jako wielki detektor

22.08.2019 r. z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie wystartowała rakieta wynosząca moduł Soyuz MS-14 w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (MSK). Wśród ładunków na pokładzie znalazł się teleskop Mini-EUSO. Urządzenie umożliwi utworzenie ultrafioletowej mapy atmosfery ziemskiej oraz pozwoli zaobserwować jej zmienność w czasie. W projekcie uczestniczą naukowcy z NCBJ. ----

Strony