Secondary menu

Upcoming seminars

Establishment of reasonable model to simulate emergency passive coolant system in HTTR reactor

Modelowanie ab initio stopów o wysokiej entropii

Obrazowanie Magnetyczno-Rezonansowe we współczesnej diagnostyce medycznej