Adiunkt | Zakład Fizyki Teoretycznej (Warszawa)

Data ogłoszenia: 
15 sty 2021 - 07:45
Termin zbierania ofert: 
15 lut 2021 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Teoretycznej. 

Dyscyplina naukowa: fizyka
Lokalizacja: Warszawa

Opis zadań:

Jeśli konkurs zostanie rozstrzygnięty pozytywnie, to wybrana osoba zostanie zatrudniona na okres jednego roku od 1 września 2021 r. i będzie realizowała zadania w ramach Joint Research Activity "Fixed Target Experiments at the LHC", European Research Infrastructure program STRONG-2020 (więcej informacji na stronie: http://www.strong-2020.eu/joint-research-activity/jra2-fte-lhc.html).

Wybrany kandydat pracował będzie nad aspektami teoretycznym projektu, we współpracy z innymi członkami konsorcjum, z możliwością krótkich wizyt roboczych na Uniwersytecie Paris-Saclay oraz w CERN.

Wymagania:

  • Udokumentowana działalność naukowa w dziedzinie fenomenologicznych aspektów chromodynamiki kwantowej.
  • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • Znajomość narzędzi numerycznych używanych w analizach fenomenologicznych

Dokumenty:

  • kopia dyplomu potwierdzającego stopień doktora
  • Curriculum Vitae
  • lista publikacji
  • autoreferat naukowy (research statement)
  • dwa listy polecające.

Kontakt:

Sposób i miejsce składania aplikacji:

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.03.2021 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.09.2021 r.
 

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).