Dyspozytor Awaryjny Ośrodka Jądrowego | JA

Data ogłoszenia: 
30 mar 2021 - 13:00
Termin zbierania ofert: 
28 kwi 2021 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na stanowisko:

Dyspozytor Awaryjny Ośrodka Jądrowego

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:
 • bieżący nadzór sygnałów pożarowych z centralek pożarowych Esser, Schrack i Polon oraz natychmiastowe reagowanie w sytuacjach awaryjnych
 • całodobowe śledzenie informacji o sytuacji radiologicznej na terenie Ośrodka i kraju oraz współpraca w tym zakresie z Centrum Zdarzeń Radiacyjnych w Państwowej Agencji Atomistyki i z Centrum Zarządzania Kryzysowego wojewody mazowieckiego, a w razie potrzeby uruchamianie niezbędnych procedur zawartych w "Zakładowym Planie Postępowania Awaryjnego"
 • pełnienie stałego dyżuru w ramach realizacji zadań ujętych w "Planie Reagowania RP" oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska
 • całodobowy nasłuch komunikatów z radiostacji i reagowanie w sytuacjach awaryjnych
 • dokumentowaniu wszystkich zdarzeń w Dzienniku Raportów
Wymagania:
 • stan zdrowia umożliwiający pracę w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące oraz w warunkach stresowych
 • wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku technicznym
 • sumienność, dokładność, samodzielność i dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość obsługi komputera (Microsoft Office)
Dodatkowym atutem kandydata będzie:
 • posiadanie samochodu i prawa jazdy
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pracę w systemie zmianowym
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku).
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/).

 

Kontakt:

Grzegorz Krzysztoszek - Z-ca Dyrektora ds. BJiOR. Grzegorz.Krzysztoszek@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: Grzegorz.Krzysztoszek@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.