Kierownik Działu Elektrycznego

Data ogłoszenia: 
9 lis 2020 - 11:30
Termin zbierania ofert: 
31 sty 2021 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Elektrycznego
na stanowisko: Kierownika

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Nadzór nad i tworzenie dokumentacji decyzyjnych oraz wytycznych do udzielenia zamówienia publicznego dla planowanych inwestycji/remontów branżowych (w tym PFU, SIWZ);
 • Identyfikacja oraz budowanie długofalowych relacji z pod- i wykonawcami oraz dostawcami;
 • Analiza własna kosztów wykonawstwa i materiałów w celu zapewnienia technicznie optymalnych rozwiązań projektowych-wykonawczych dla każdego z projektów (z uwzględnieniem pakietowania);
 • Przygotowywanie harmonogramu i budżetu branżowych prac eksploatacyjnych w celu bieżącej weryfikacji zgodności z zaplanowanym harmonogramem i budżetem;
 • Negocjacje warunków, wybór pod/wykonawców, analiza wartości ofert, przygotowanie umów i specyfikacji pod kątem prowadzonych prac;
 • Koordynacja prac eksploatacyjnych, kontrola i weryfikacja wykonanych robót, kontrola jakościowa i ilościowa robót oraz weryfikacja zgodności z harmonogramem oraz budżetem;
 • Monitoring bieżących kosztów i postępów prowadzonych prac (w tym optymalizacja projektów pod kątem kosztowym z PM i branżystami) w celu raportowania spodziewanego kosztu i terminu finalnego, bieżący monitoring i mitygacja ryzyk realizacji projektu, weryfikacja techniczna i zatwierdzanie do akceptacji PM dodatkowych kosztów i roszczeń wykonawczych;
 • Weryfikacja istniejących oraz poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań i wytycznych technicznych i organizacyjnych w realizacji wykonawczej w celu wypracowania i ciągłego doskonalenia stosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych;
 • Zapewnienie i odpowiedzialność za prowadzenie eksploatacyjnej dokumentacji formalno-prawnej (awarii, przeglądów, serwisów i napraw) zgodnie z najlepszymi standardami i wymogami prawnymi;
 • Organizacja i prowadzenie kontroli końcowych wewn. z wykonawcami i zewn. przez odpowiednie instytucje w celu uzyskania ostatecznych pozwoleń oraz rozliczenia finansowego z wykonawcami/dostawcami; wypracowanie optymalnego modelu, jego wdrożenie i efektywne zarządzanie zespołem wewnętrznym oraz wykonawcami;
 • Współpraca przy koorydnacji z wewnętrznymi komórkami NCBJ w zakresie prowadzonych inwestycji/remontów oraz udział w komisjach odbiorowych.

Wymagania:

 • Min. 10 letnie doświadczenie w organizacji i realizacji eksploatacyjnych infrastruktury elektrycznej średniego lub wysokiego napięcia, w tym min. 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w branży elektrycznej/energetycznej;
 • Wykształcenie wyższe inżynierskie/techniczne elektryczne lub pokrewne z uprawnieniami SEP G1 (D+E);
 • Praktyczna znajomość prawa energetycznego i odpowiednich przepisów wykonawczych oraz praktyki ich stosowania, jak również praktyczna znajomość przepisów BHP przy pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych;
 • Praktyczna znajomość ustawy prawo zamówień publicznych oraz praktyki jej stosowania;
 • Biegła znajomość i posługiwanie się narzędziami do koordynacji i nadzoru nad realizacją prac (MS Office, MS Project, AutoCAD, NORMA lub podobne);
 • Umiejętność kosztorysowania (szacowania kosztów realizacji według stosowanych w branży standardów i podziałów na grupy robót/pakiety/elementy scalone/koszty ogólne, etc.);
 • Umiejętność współpracy i komunikacji, dokładność, sumienność oraz zdyscyplinowanie organizacyjne, czasowe i budżetowe.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Doświadczenie w pracy w instytucjach państwowych (w tym spółkach skarbu państwa) lub obiektach badawczo-rozwojowych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • Posiadane certyfikaty zarządzania projektami (PMI, IPMA, PRINCE itp.);
 • Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej/instalacyjnej.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę;
 • Pracę w instytucie badawczym posiadającym kategorię A+;
 • Pracę w prężnym i rozwijającym się zespole z doświadczoną kadrą;
 • Możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku);
 • Dojazd do pracy w ramach istniejącej sieci transportu zakładowego.

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: rafal.rychalkiewicz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.