Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Data ogłoszenia: 
12 mar 2021 - 12:45
Termin zbierania ofert: 
12 kwi 2021 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Zamówień Publicznych 
na stanowisko:
Kierownika Działu

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Kierowanie pracą kilkuosobowego zespołu Działu Zamówień Publicznych;
 • Nadzór nad sprawną realizacją wniosków o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych;
 • Nadzór nad realizacją umów zakupowych zawieranych bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • Bezpośrednią realizację wybranych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Zapewnianie wsparcia w realizacji procesów zakupów dla departamentów oraz innych komórek NCBJ, a także dla kierowników projektów dotyczących infrastruktury badawczej, projektów badawczo-rozwojowych i in. w tym również projektów współfinansowanych ze środków europejskich;
 • Współpracę z Działem Prawnym NCBJ w zakresie ustalania treści umów stosowanych w poszczególnych zamówieniach.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe; mile widziane prawnicze;
 • Udokumentowane, minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie postępowania zakupowego w ramach Prawa Zamówień Publicznych oraz w prowadzeniu / organizowaniu postępowań zakupowych poniżej 130 000 zł, w tym realizowanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych;
 • Biegła znajomość przepisów prawa zamówień publicznych oraz doświadczenie w ich stosowaniu;
 • Dobra znajomość języka angielskiego (poziom min. B2);
 • Umiejętność analizy ryzyk i rozwiązywania nietypowych problemów;
 • Naturalne nastawienie na współpracę oraz zapewnianie wysokiej jakości klientom wewnętrznym;
 • Samodzielność w działaniu, umiejętność zarządzania priorytetami oraz organizacji własnej pracy;
 • Doświadczenie w kierowaniu lub koordynowaniu pracy zespołów.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Przyjazną atmosferę;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku);
 • Dofinansowanie szkoleń zawodowych, językowych i studiów podyplomowych;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów;
 • Możliwość rozwoju dzięki różnorodności wyzwań, szansę na osobisty sukces związany z rozwojem Instytutu.

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: Stefan.Bulaszewski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.