Profesor instytutu | Zakład Astrofizyki (BP4)

Data ogłoszenia: 
30 lis 2020 - 14:15
Termin zbierania ofert: 
31 gru 2020 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko profesora instytutu w Zakładzie Astrofizyki BP4 z siedzibą w Warszawie.

Lokalizacja:  Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Dyscyplina naukowa: fizyka lub astronomia.

Od kandydata oczekuje się, oprócz stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora, udokumentowanej wiedzy w zakresie badań w zakresie astrofizyki i kosmologii obserwacyjnej. 

Opis zadań:

Kandydat zatrudniony będzie w grupie zajmującej się astrofizyką pozagalaktyczną i astronomią obserwacyjną. Zespół uczestniczy w licznych wielkich przeglądach nieba, m.in. VIPERS, HELP, LSST. Specjalizuje się m.in. w badaniach ewolucji galaktyk, ewolucji struktury wielkoskalowej Wszechświata i zastosowaniach technik uczenia maszynowego do analizy danych astronomicznych. Od kandydata oczekujemy rozwijania tematyki związanej z analizą własności fizycznych galaktyk i ich ewolucji, a docelowo zbudowania w strukturach Zakładu grupy zajmującej się tą tematyką.

W szczególności od kandydata oczekuje się:

 • znaczącego dorobku naukowego w dziedzinie astrofizyki, potwierdzonego publikacjami, w szczególności w zakresie jednej w tematyk rozwijanej w zakładzie BP4, mile widziana tematyka związana z badaniami ewolucji galaktyk;
 • doświadczenia w pracach prowadzonych w zespołach międzynarodowych, umiejętności pracy w zespole; 
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, pożądana znajomość innych języków; 
 • mile widziane doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi, zarządzaniu zespołami ludzkimi; 

Wymagane dokumenty:

 • potwierdzenie uzyskania tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego; 
 • życiorys; 
 • wykaz publikacji; 
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń; 
 • autoreferat naukowy; 
 • wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę. 

Oferujemy:

 • pracę w aktywnym młodym zespole, o szerokim spektrum wiedzy i zainteresowań w dziedzinie astrofizyki pozagalaktycznej i kosmologii obserwacyjnej 
 • szansę na udział w wielkich przeglądach nieba i innych prowadzonych w Zakładzie projektach 
 • wsparcie w występowaniu z wnioskami grantowymi, możliwość sprawowania opieki nad stażystami i doktorantami.

Kontakt:

Sposób i miejsce składania aplikacji:

 • Sekretariat Zakładu Astrofizyki (BP4), elektronicznie na adres e-mail: dorota.dobrowolska@ncbj.gov.pl lub pocztą tradycyjną albo osobiście na adres: p. Dorota Dobrowolska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład BP4, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).