Profesor instytutu | Zakład Fizyki Wysokich Energii

Data ogłoszenia: 
25 mar 2021 - 16:00
Termin zbierania ofert: 
16 kwi 2021 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko Profesora instytutu w Zakładzie Fizyki Wysokich Energii z siedzibą w Warszawie.

Lokalizacja: ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Dyscyplina naukowa: fizyka

Od kandydata oczekuje się, oprócz stopnia naukowego doktora habilitowanego, udokumentowanej wiedzy i bieżącej  aktywności w zakresie eksperymentalnej fizyki wysokich energii, doświadczenia w pracach w dużych współpracach międzynarodowych, z preferencją eksperymentów przy LHC.

Opis zadań:

W strukturach Zakładu Fizyki Wysokich Energii kandydat będzie prowadził badania w dziedzinie eksperymentalnej fizyki cząstek elementarnych przy wysokich energiach. Oczekiwane jest, że kandydat wzmocni jedną z grup eksperymentów przy LHC działających w Zakładzie i będzie odgrywał w niej wiodącą rolę.

W szczególności od kandydata oczekuje się:

 • znaczącego dorobku naukowego, potwierdzonego publikacjami w dziedzinie eksperymentalnej fizyki cząstek elementarnych przy wysokich energiach, a szczególnie uzyskanych w ramach eksperymentów akceleratorowych przy najwyższych energiach;
 • udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu współpracy międzynarodowej;
 • doświadczenia w zdobywaniu grantów naukowych w otwartych konkursach; doświadczenia w kierowaniu projektami badawczymi, potwierdzonego realizacją grantów badawczych w roli kierownika projektu;
 • bardzo dobre znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, pożądana znajomość innych języków;
 • pożądane udokumentowane zatrudnienie lub  staże w zagranicznych  jednostkach  naukowych  lub naukowo-dydaktycznych, udokumentowane wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Wymagane dokumenty:

 • potwierdzenie uzyskania stopnia doktora habilitowanego;
 • życiorys;
 • wykaz najważniejszych publikacji;
 • autoreferat naukowy;
 • wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

Kontakt:

Sposób i miejsce składania aplikacji:

 • sekretariat Zakładu Fizyki Wysokich Energii (BP3);
  elektronicznie na adres e-mail: Aleksandra.Zalewska@ncbj.gov.pl
  lub pocztą albo osobiście na adres:
  p. Aleksandra Zalewska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych Zakład BP3,
  ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).