Specjalista badawczo-techniczny | NOMATEN

Data ogłoszenia: 
5 gru 2020 (Całodzienne)
Termin zbierania ofert: 
14 gru 2020 (Całodzienne)


Specjalista Badawczo - Techniczny

Centrum Doskonałości NOMATEN
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Polska

Centrum Doskonałości NOMATEN zostało stworzone w ramach współpracy pomiędzy NCBJ (Polska), CEA (Francja) i VTT (Finlandia). Centrum otrzymało finansowe wsparcie swojej działalności przez 7 lat. Źródłem finansowania są połączone fundusze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Komisji Europejskiej. Długoterminowe finansowanie oraz nowatorska, budowana od podstaw struktura są gwarancją stabilności NOMATEN MAB. NOMATEN koncentruje się na badaniach i rozwoju nowatorskich materiałów, takich jak materiały odporne na ekstremalne warunki – promieniowanie, wysokie temperatury, korozję. Naszym celem jest stworzenie ważnego międzynarodowego ośrodka badawczego, w którym światowej sławy naukowcy tworzą, rozwijają i badają innowacyjne wielofunkcyjne materiały. Ważnym celem naszej działalności jest praktyczne wykorzystanie tych materiałów w różnych dziedzinach przemysłu.

Więcej informacji o rozwoju Centrum Doskonałości NOMATEN znajdziesz
na stronie: http://nomaten.ncbj.gov.pl

  Miejsce pracy:

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. (Przedmieścia Warszawy, sprawnie działający i bezpłatny transport zakładowy zapewniający dojazd do/z Świerku). 

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w wymiarze 0,25 etatu
  • pracę w instytucie badawczym posiadającym kategorię A+;
  • możliwość udział w tworzeniu nowej jednostki, szansę na osobisty sukces związany z rozwojem MAB NOMATEN;
  • możliwość rozwoju osobistego dzięki różnorodnemu zakresowi zadań i wyzwań dotyczących
  • pracę z nowoczesnymi technologiami w centrum superkomputerowym;
  • dofinansowanie szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku)
  • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład w zakładce „kontakt” na stronie www.ncbj.gov.pl).

  Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

  • przygotowanie próbek do badania techniką TEM;
  • prowadzenie badań na mikroskopie TEM (szczególnie z wykorzystaniem technik STEM, EELS and EDS);
  • samodzielne projektowanie, wykonywanie i optymalizacja prowadzonych badań, w zależności od typu materiału;
  • raportowanie wyników w celach ewaluacyjnych;
  • współpraca ze wszystkimi członkami CoE;
  • przygotowanie publikacji naukowych.

  Wymagania:

  • doktorat z dziedziny inżynieria materiałowa lub pokrewne;
  • dobra znajomość podstaw fizycznych metody TEM;
  • doświadczenie w badania właściwości strukturalnych materiałów defektowanych radiacyjnie typu: stale, stopy o wysokiej entropii, materiały ceramiczne itp.;
  • komunikacyjność.

  CV i kopię dyplomu uzyskania stopnia naukowego proszę przesłać na adres: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

  W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

  Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

  Inne informacje:

  Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Złożone dokumenty nie będą zwracane.

  Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

  Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

  Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

  Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

  W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.

  Projekt jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze MODUŁ PLUS (Nr MAB PLUS/2018/8) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

  Projekt jest realizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 badania i innowacje.