Specjalista ds. Inwestycji i Remontów

Data ogłoszenia: 
25 lut 2021 - 11:45
Termin zbierania ofert: 
15 kwi 2021 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Inwestycji na stanowisko:
Specjalisty ds. Inwestycji i Remontów

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Koordynowanie procesu przedinwestycyjnego, w tym tworzenie dokumentacji i wytycznych do udzielenia zamówienia publicznego dla planowanych inwestycji;
 • Opracowywanie i składanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę, zgłoszeń remontowych itp;
 • Opracowywanie standardów technicznych prowadzonych prac remontowych i inwestycyjnych;
 • Współpraca przy koordynacji z wewnętrznymi komórkami NCBJ w zakresie prowadzonych inwestycji;
 • Współpraca przy nadzorowaniu prowadzonych prac oraz udział w komisjach odbiorowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe budowlane lub pokrewne;
 • Minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze pracy;
 • Znajomość przepisów Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych;
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • Praktyczna znajomość programu AutoCAD;
 • Praktyczna umiejętność kosztorysowania za pomocą programu NormaPro/ Norma Expert;
 • Ogólna znajomość pracy z komputerem (Windows, MS Office, Internet itp.);
 • Umiejętność współpracy i komunikacji, dokładność, sumienność oraz zdyscyplinowanie.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub instalacyjnej;
 • Praktyczna znajomość Prawa Atomowego;
 • Znajomość zagadnień wentylacji i filtracji powietrza;
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Pracę pełną ciekawych wyzwań zawodowych w jednym z największych w kraju instytucie naukowym;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów;
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę;
 • Podnoszenie kwalifikacji w ramach szkoleń;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku);
 • Dojazd do pracy w ramach istniejącej sieci transportu zakładowego.

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: robert.paterek@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.