Specjalista | Zakład Eksploatacji Reaktora MARIA (staż przygotowujący do licencji Operatora Reaktora)

Data ogłoszenia: 
28 lip 2020 (Całodzienne)
Termin zbierania ofert: 
7 wrz 2020 (Całodzienne)
Zakład: 
Departament Energetyki Jądrowej (DEJ)

Zakład Eksploatacji Reaktora (EJ2) jest jednostką organizacyjną Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), do której zadań należy prowadzenie bezpiecznej i efektywnej pracy badawczego reaktora jądrowego MARIA.

Zatrudniona osoba weźmie udział w unikatowej ścieżce edukacyjnej przygotowującej do pracy na licencjonowanym stanowisku operatora reaktora jądrowego (licencja nadawana przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki). Przejdzie wszechstronne szkolenie konieczne do uzyskania licencji, a w trakcie zdobywania uprawnień podejmie pracę dającą praktykę przy obsłudze i eksploatacji reaktora.

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Obsługę urządzeń technologicznych;
 • Wykonywanie czynności związanych z rozruchem, utrzymaniem mocy;
 • Analizę informacji otrzymanych z systemów pomiarowych;
 • Kontrolę nad ruchem osobowym w pomieszczeniach technologicznych i rejestracja wykonywanych prac;
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej eksploatacji reaktora.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne, preferowane wyższe w kierunkach: fizyka i inżynieria jądrowa, energetyka, elektryka, elektronika, mechanika, elektro-mechanika i pokrewne;
 • Umiejętności obsługi urządzeń kontrolno-pomiarowych;
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
 • Decyzyjność, odpowiedzialność, komunikatywność;
 • Gotowość uczenia się, zdobywania wiedzy technicznej dotyczącej funkcjonowania reaktora oraz wiedzy z zakresu fizyki jądrowej. Wymagane zdanie egzaminów po kursie licencyjnym;
 • Prawo jazdy kategorii B.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Dobra znajomość języka angielskiego;
  Zdolność działania pod presją.

Oferujemy:

 • Możliwość zdobycia unikatowego doświadczenia popartego uprawnieniami wewnętrznymi i pracę w NCBJ – jednym z wiodących w Europie ośrodków eksploatujących badawczy reaktor jądrowy;
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Docelowo pracę w systemie zmianowym;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku)
 • Współfinansowanie studiów i kursów podwyższających kompetencje potrzebne na zajmowanym stanowisku;
 • Dojazd do pracy w ramach istniejącej sieci transportu zakładowego
 • Możliwość korzystania z Przychodni Przyzakładowej.

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: stefan.bulaszewski@ncbj.gov.pl.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.