Stanowisko badawczo-techniczne | H2

Data ogłoszenia: 
16 lip 2020 - 10:15
Termin zbierania ofert: 
31 sie 2020 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Metrologii Radiologicznej i Fizyki Biomedycznej (H2) do Działu Dozymetrii Promieniowania Mieszanego (DDPM) na stanowisko badawczo-techniczne

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Opis departamentu:
Działania Zakładu obejmują prowadzenie prac badawczych i badawczo-rozwojowych w zakresie:

 • metod dozymetrii i detektorów promieniowania mieszanego,
 • mikrodozymetrii i nanodozymetrii,
 • fizyki oddziaływania promieniowania jonizującego z materią w aspekcie fizycznych i biologicznych struktur nanometrycznych,
 • pasywnych i aktywnych metod spektrometrii neutronowej,
 • symulacji komputerowych metodami Monte Carlo w oparciu o badania fantomowe,
 • badań radiobiologicznych in vitro i in vivo oraz materiałowych z wykorzystaniem wiązek neutronowych,
 • opracowywania infrastruktury i systemu planowania badań na potrzeby terapii borowo-neutronowej

Główne zadania Działu skoncentrowane są wokół prowadzenia prac eksperymentalnych i pomiarowych z wykorzystaniem aktywnych detektorów promieniowania jonizującego. W ramach funkcjonowania Działu realizowane są zarówno projekty obejmujące obszar badań podstawowych, jak i wdrożeniowych. Dział współpracuje m.in. z naukowcami z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, Wojskowego Instytutu Medycznego, Instytutu Chemii i Technik Jądrowych czy Narodowego Instytutu Onkologii, a także z naukowcami z zagranicznych instytucji zrzeszonych w ramach grupy EURADOS.

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • wykonywanie pomiarów dozymetrycznych z wykorzystaniem opracowanych w dziale detektorów i metod (akceleratory medyczne i przemysłowe, cyklotrony, synchrotrony, pola wzorcowe, stanowiska pracy), opracowywanie i analiza wyników pomiarów
 • badanie odpowiedzi dużych komór rekombinacyjnych w polach promieniowania o mieszanym składzie
 • udział w pracach badawczych i rozwojowych, analiza i ocena wyników pomiarów, opracowywanie i doskonalenie procedur i metod pomiarowych wraz z automatyzacją stanowisk pomiarowych
 • utrzymanie i poprawa konstrukcji komór jonizacyjnych do pomiarów wiązkowych
 • opracowanie nowych metod dozymetrii dla terapii borowo-neutronowej
 • udział w wyjazdach szkoleniowych, spotkaniach roboczych i udział w konferencjach naukowych
 • publikowanie osiągnięć w czasopismach naukowych

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe uniwersyteckie o kierunku fizyka jądrowa lub fizyka medyczna, profilowe – techniczne, o kierunku: fizyka, mechatronika, elektronika, mechanika
 • wiedza w dziedzinie promieniowania jonizującego
 • predyspozycje do pracy eksperymentalnej, praktyczne podejście do stosowania podstawowych zasad fizyki i chemii w technice oraz doświadczenie w stosowaniu współczesnych metod pomiarowych
 • umiejętności programowania w językach C/C++ lub python lub inny
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie pozwalająca na swobodną komunikację
 • komunikatywność oraz zdolności językowe niezbędne do współtworzenia raportów i publikacji naukowych

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • przygotowanie naukowe zgodne z profilem - stopień naukowy doktora,
 • znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność przygotowywania artykułów naukowych w formacie LaTex,
 • znajomość jednego z programów do symulacji Monte Carlo: MCNP, FLUKA, Geant4, EGSnrc.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole
 • możliwość ukierunkowania rozwoju naukowego w tematyce związanej z metrologią promieniowania jonizującego 
 • regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę
 • pracę w młodym i dynamicznym zespole
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku)
 • dojazd do pracy w ramach istniejącej sieci transportu zakładowego 

Kontakt:

Kierownik DDPM, Szymon Domański, szymon.domanski@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: szymon.domanski@ncbj.gov.pl do 31 sierpnia 2020.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.