Zwiedzanie reaktora MARIA

Zwiedzanie reaktora MARIA

Zorganizowanym grupom umożliwiamy zwiedzanie jedynego działającego obecnie w Polsce reaktora badawczego MARIA.

MARIA jest wysokostrumieniowym reaktorem basenowym typu kanałowego, w którym moderatorami są beryl i woda, a reflektorem grafit. Reaktor uruchomiono w grudniu 1974 r. Obecnie jest jednym z nowocześniejszych w Europie. Paliwem reaktora MARIA jest krzemek uranu lub tlenek uranu. Pierwotne paliwo wysoko wzbogacone zastąpiono paliwem nisko wzbogaconym. W czasie kilkudniowego cyklu pracy w reaktorze pracuje około dwudziestu pięciu elementów paliwowych, z których każdy posiada odrębny układ chłodzenia wodą. W sąsiedztwie elementów paliwowych przebiegają pionowe kanały do wytwarzania radionuklidów, a obok rdzenia umieszczone są kasety do napromieniania materiałów. Od rdzenia odchodzi 6 kanałów poziomych wyprowadzających neutrony do hali eksperymentalnej.

Reaktor MARIA jest źródłem neutronów do produkcji radionuklidów, modyfikacji materiałów i do badań naukowych. Radionuklidy wytwarzane w reaktorze MARIA wykorzystywane są przede wszystkim na potrzeby medycyny nuklearnej. W szczególności produkcja reaktora MARIA zaspokaja główną część światowego zapotrzebowania na jod-131 wykorzystywany w leczeniu tarczycy. Reaktor wdrożył też technologię napromieniania tarcz uranowych do produkcji molibdenu służącego do uzyskiwania technetu-99m – najważniejszego obecnie nuklidu dla medycyny nuklearnej.

W trakcie zwiedzania będzie można obejrzeć rdzeń pracującego reaktora, w tym najbardziej spektakularny „dowód” jego pracy, czyli promieniowanie Czerenkowa. Pokazana zostanie także sterownia reaktora, hala przygotowawcza i makieta rdzenia w skali 1:1. Będzie można obejrzeć elementy paliwowe, zasobniki do napromieniowań oraz manipulatory stosowane w komorach gorących. Nasi przewodnicy opowiedzą, jak działa reaktor, ile zużywa paliwa i co się z tym paliwem następnie dzieje. Wyjaśnią do czego na co dzień wykorzystujemy to wyjątkowe urządzenie i jak to wykorzystywanie odbywa się w praktyce.

 

Podstawowe informacje dotyczące wizyty w reaktorze MARIA

 1. Zwiedzanie możliwe jest dla klas siódmych bądź starszych.
 2. Grupy zwiedzające reaktor MARIA nie mogą liczyć więcej niż 32 osoby.
 3. Wizyta w reaktorze MARIA poprzedzona jest wykładem wstępnym na temat działania, budowy i zastosowania reaktorów jądrowych. Koszt wykładu wliczony jest w cenę zwiedzania.
 4. Termin wizyty należy rezerwować telefonicznie pod numerem: 22 273 16 12.
 5. Zwiedzanie organizowane jest w wybrane dni robocze w godzinach 08.30 – 15.30, zgodnie z harmonogramem pracy reaktora MARIA. Zastrzegamy sobie możliwość zmian lub odwołania dokonanych rezerwacji z powodu zmian harmonogramu pracy reaktora MARIA.
 6. O zmianach w harmonogramie pracy reaktora MARIA zapisujący grupę zostaną poinformowani telefonicznie.
 7. Wizytę w reaktorze MARIA można połączyć z wykładami podstawowymi lub wykładami zaawansowanymi oraz ze zwiedzaniem laboratoriów badawczych NCBJ.
 8. Informacje dotyczące sposobu zorganizowania wizyty, w tym wymogi formalne, które muszą być spełnione przed przyjazdem grupy do NCBJ dostępne są tutaj.
 9. Koszt zwiedzania reaktora MARIA wynosi 450 zł za grupę.
 10. Czas zwiedzania (łącznie ze wstępnym wykładem) – ok. 2 godziny.
 11. Ze względów związanych z przepisami ochrony radiologicznej zwiedzanie nie jest przeznaczone dla kobiet w ciąży.