DOSTĘP DO UOP DO KOLEKCJI Mathematics & Physical Sciences

Informuję, iż dostęp do kolekcji Mathematics & Physical Sciences 2020 czasopism OUP już jest aktywny dla Naszej Instytucji.

Kolecja Mathematics & Physical Sciences 2020 obejmuje 36 tytułów czasopism z dziedziny matematyka, informatyka, fizyka w tym również dostęp do czasopism: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Publications of the Astronomical Society of Japan, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Radiation Protection Dosimetry.

Dostęp do czasopism pełnotekstowych można uzyskać na stronie biblioteki https: //www. ncbj. gov. pl/badania-naukowe/biblioteka-ncbj w zakładce odnośniki do baz danych (2 wiersz w bazach danych) lub poprzez stronę OUP Journals, do której prowadzi poniższy link:

https: //academic. oup. com/journals/.

Użytkownicy mogą również skorzystać z linków prowadzących do poszczególnych czasopism pakietu Mathematics & Physical Sciences 2020, znajdujących się w załączonej liście tytułów.

Pozwoliłam sobie również załączyć broszurę ukazującą między innymi wartości Impact Factor poszczególnych tytułów.

Subskrypcja zapewnia dostęp do wydań bieżących oraz archiwalnych począwszy od roku 1996.